Sipariş Formu Yurt Dışı Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERIN YURTDIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


İşbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Popile Medya Anonim Şirketi (“Popile”), web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin veya paylaşacağım kişisel verilerinin analiz, yedekleme, saklama, araştırma, pazarlama, promosyon veya reklam faaliyetleri ve meşru amaçlar kapsamında Popile’nin yurt dışındaki firebase serverları, teknik data servisleri veya sunucuları, yurt dışı kaynaklı cloud, mail veya sair servisler, yerleşik iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına rıza veriyorum. Aydınlatma Metni’ni ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve onaylıyorum. KVKK’nun 9. Maddesi birinci fıkrası anlamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’nde belirtildiği şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.