Kullanım Koşulları

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

POPİLE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Popile, kullanıcıların tanınmış kişilerden talepleri doğrultusunda videolar alabildiği, tanınmış kişilerle görüntülü görüşmeler yapabildiği, kullanıcıların markalarını ve işletmelerini tanınmış kişilerin videolarıyla tanıtabildiği ve kurumsal kullanıcıların tanınmış kişilerden sipariş ettikleri videolarla pazarlama yapabildikleri bir platformdur. İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile POPILE arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek adına hazırlanmıştır.


1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),
ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde mukim, 0732161046700001 MERSİS no.lu POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ve “popile.com” web sayfası veya mobil uygulaması (Bundan böyle “POPİLE” olarak anılacaktır.) ile POPILE üzerinden tanınmış kişilerin kişiye özel video hizmetini (“Kişiye Özel Video“), tanınmış kişilerle belirli şartlar doğrultusunda video konferans görüşmeleri yapılması hizmetini (“Görüntülü Görüşme“) veya tanınmış kişilerin ticari işletmeleri tanıtacağı özel video hizmetini (“Reklam Videosu”) ve POPILE’nin web sayfasında veya mobil uygulamasında sunacağı diğer hizmetleri satın almak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”, veya “Alıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.


2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI


2.1.POPİLE, Kullanıcılar’ın tanınmış kişilerden (“Tanınmış Kişi”) çeşitli kriterlere tabi olarak talep ettikleri videoları, Tanınmış Kişi’ler ile gerçekleşen görüşmelerin (Görüntülü Görüşme) detayları işbu Sözleşme ve/veya popile.com’da (“Site”) belirtilen hizmetler (Hizmetler) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır.


2.2.İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. POPİLE’nin yaptığı özel kampanyalar satın alma sayfasında gösterilecektir. İşbu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmeden sonra ek protokollerle işbu sözleşmede yer almayan yeni hizmetleri satın alabilir.


2.3.POPİLE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve Taraflar‘ın hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbu Sözleşme, Kullanıcı’lar ile yasal şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


2.4.POPİLE kullanımına ilişkin kurallar, koşullar ve şartname belgeleri, işbu Sözleşme’nin bir eki ve ayrılmaz bir parçası olacak ve burada belirtilen hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tam kapsamını oluşturacaktır.


3. SÖZLEŞMENİN KABULÜNE İLİŞKİN TAAHHÜT


3.1.POPİLE’nin sağladığı hizmetleri kullanmakla işbu Sözleşme’ye taraf olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşme konusu “popile.com” web sitesi ve mobil uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşme’de talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


3.2.Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeden önce, www.popile.com bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini,şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.


4. TARAFLAR‘ IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1.Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmayı ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, POPİLE’ye verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlardan meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal POPİLE’ye bildireceğini, mevzu hukuka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.Kullanıcı, doğru, kesin, güncel bilgiler vermeyi, üçüncü bir kişi adına sipariş verilmesi halinde; Tanınmış Kişi’nin videolarda belirtmesini istediği mesaj, videonun veya içeriğin tarafına ilişkin bilgiler ve Site’de gerekli görülen tüm alanlar veya bilgiler hakkında doğru bilgi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, POPILE’de verdiği sipariş ile Tanınmış Kişi’lerin videolarındaki içerikler arasında farklılıklar olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.İşbu Sözleşme; Kullanıcı’ya, Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, POPILE’ye, Tanınmış Kişi’ye veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya POPILE’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Kullanıcı, POPILE‘nin ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4.POPILE üzerinden her türlü işlemin yapılmasında 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmeden işlemlerin yapılması durumunda Kullanıcı tüm zararlarını karşılayacağı gibi, reşit olmayan veya 18 yaş altında olan Kullanıcıların yaptığı işlemlerde ödeme alan veya yapan kişi sorumlu kabul edilecektir.


4.5.Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte POPILE’de yer alan diğer sözleşmeleri ve protokolleri de kabul ettiğini, POPILE’nin güncellenecek olan sözleşmelerini, protokollerini ve eklerini de kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.6.Kullanıcı, POPILE’ye ve dolayısıyla Tanınmış Kişi’ye ileteceği taleplerde yasalara uygun bir şekilde davranacağını, suç oluşturabilecek eylemlerden kaçınacağını, ticari taleplerine ilişkin ise haksız rekabet teşkil edebilecek veyahut kanunlara aykırı taleplerinden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.7.Kullanıcı, içeriklere ilişkin özgürce taleplerde bulunabileceği gibi, bu taleplerinde özgünlüğe dikkat etmeyi, üçüncü kişilerin haklarına halel getirmemeyi, kanunlara uygun olmayı; POPILE kurallarıyla bağdaşmayan ifadeler olması durumunda ise içeriklerin POPILE tarafından değiştirilebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.8.Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin videolarına ilişkin kötüniyetli veyahut Tanınmış Kişi ile POPILE’nin toplum nezdindeki itibarını sarsabilecek veyahut benzeri eylemlerde bulunamaz.


4.9.Kullanıcı sipariş etmiş olduğu veya teslim almış olduğu videoların sahibi olmayıp, yapmış olduğu ödeme ilgili videoların belirli süreliğine Kullanıcı’ya lisansın kiralanmasına ilişkindir. Bu kapsamda Kullanıcı, POPILE tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin, içeriklere ilişkin veyahut videolara ilişkin belirli bir bedel karşılığında, belirli bir süre boyunca ve işbu Sözleşme kuralları kapsamında lisans kiralaması yapmaktadır.


4.10.Kullanıcı, üçüncü şahsın gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir talepte bulunmayacağını, aksi durumda tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.11.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi, POPILE vasıtasıyla kurmuş olduğu iletişimde üçüncü tarafları rahatsız eden davranışlar veya eylemler sergilemesi, telif haklarına aykırı kullanımda bulunması, videoların amacı dışında kullanımı ve sair nedenlerle birlikte POPILE’nin herhangi bir gerekçe göstermeden alınan hizmet sonunda lisans kiralaması yapılan videoyu ve sair görselleri yasaklama hakkı mevcuttur. Bu kapsamda Kullanıcı, POPILE’nin talebi üzerine videoyu kullanmamayı veya hukuka aykırı eylemlerini sonlandırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. KİŞİYE ÖZEL VİDEO HİZMETİ VE ŞARTLARI


Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Kişiye Özel Video hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları, sözleşme hükümlerini ve ek protokolleri kabul, beyan ve taahhüt eder:


5.1.Kullanıcı, Kişiye Özel Video’nun asla POPILE logosu olmadan paylaşılamayacağını ve daha sonrasında da ticari saiklerle paylaşılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Kullanıcı, tacir olarak addedileceğini ve POPILE’nin ticari anlamda markalar için belirlediği ücret tarifesi üzerinden hak talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2.Kişiye Özel Video’nun teslimi ile ilgili oluşabilecek aksaklıkların neticesinde Kullanıcı, siparişin üzerinden en az 7 gün geçmesi halinde POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlar doğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet ile değiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.


5.3. Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun, Kullanıcı tarafından revizesi talep edildiği takdirde bu revize; ilgili videoyu gönderen ve teslim alan kişilerin kimlik bilgileri, kullanıcının form üzerinde belirlediği video konusu (doğum günü, tebrik, yıldönümü vb.) ve video ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık (görüntü/seste bozulma vb.) olup olmadığı hususları kontrol edilerek, POPİLE tarafından değerlendirilir. Şayet revizenin POPİLE tarafından onaylanması halinde videonun teslim süresi 7 gündür. İşbu madde ile teslimat süresinde olacak ve olası gecikmelerden POPİLE sorumlu tutulmayacaktır. Tanınmış Kişiler revizeyi, revize talebinizin ana çerçevesinden çıkmayacak şekilde ancak taleplerinizi bire bir yerine getirme zorunluluğu olmadan diledikleri şekilde oluşturmakta özgürlerdir.


5.4.Kullanıcı tarafından tercih edilen Hızlı Teslimat seçeneği ile oluşturulmuş olan video talepleri, 48 (kırksekiz) saat içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre içerisinde iletilemeyen Kişiye Özel Video’lar için Kullanıcı ödediği tüm miktarı POPİLE’den iade talep etme, POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda normal teslimat seçenekli siparişe çevirme veya farklı bir Tanınmış Kişi’den Kişiye Özel Video isteme hakkına sahiptir.


5.5.Siparişi verilen Kişiye Özel Video’lar, öncelikle moderatörlerimiz tarafından Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygunluğu açısından incelenir. Video talebiniz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra kurallara uygun kabul edildiği takdirde, onaylanarak Tanınmış Kişi’ye iletilir. Tanınmış Kişi, herhangi bir sebep göstermeksizin video talebinizi reddetme hakkına sahiptir. Talebinizin incelenme süresi, hafta sonu ve resmi tatiller hariç olmak üzere 1 (bir) iş günüdür. Onay, Kullanıcı tarafından siparişin oluşturulmasını takiben Kullanıcı’ya talep onay mailinin veya sms’nin iletilmesinin ardından gerçekleşmiş olur. Kişiye Özel Video’ların 7 günlük teslim süresi, talep onay bilgilendirmesinin ardından başlar. Yalnızca Fenerbahçe Kategorisindeki Tanınmış Kişiler’in video teslim süresi 14 gündür.


5.6.Kullanıcı, Kişiye Özel Video’ların görüntü, ses ve diğer unsurların kalitesinden POPILE’nin sorumlu olamayacağını, ilgili hususun Tanınmış Kişi’nin kullandığı cihaz kapsamında değerlendirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. POPİLE’nin söz konusu unsurlara bir müdahalesi mümkün olmayacaktır.


5.8.Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve onaylanan Kişiye Özel Video’ların iptal ve iadesi ancak teslim süresinin aşılması halinde gerçekleşecektir. Kullanıcı bunun haricinde iptal ve iade talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.9.Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun ücret iadesi ancak Kullanıcı‘nın iade talebinin POPİLE tarafından onaylandığı takdirde mümkündür.


6. GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HİZMETİ VE ŞARTLARI

Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen hükümler ile Tanınmış Kişi ile oluşturduğu sipariş doğrultusunda Görüntülü Görüşme gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında her ne sebeple olursa olsun ekran video kaydı almayacağını, kendisine POPİLE tarafından iletilen görüşme sırasında çekilmiş bir adet ekran/fotoğraf görüntüsünü POPİLE logosu olmadan paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2.Kullanıcı siparişini oluşturduğunda kendisine görüşme saati iletilecek olup, POPİLE söz konusu Görüntülü Görüşme saatini değiştirme hakkını ve görüşmeyi iptal etme hakkını saklı tutar.


6.3.İşbu Sözleşme ile, yapılacak Görüntülü Görüşme’ler esnasında POPİLE tarafından görevlendirilmiş olan bir adet moderatör yer alacaktır. Moderatör, görüşmeyi yönetmekle görevli olup görüşme sırasında yaşanacak uygunsuz bir durum sonrasında yönetmiş olduğu görüşmeyi sonlandırabilir. Görüntülü Görüşme esnasında yaşanabilecek olan teknik aksaklıklardan POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.


6.4.Görüntülü Görüşme’nin yapılacağı platform POPİLE tarafından belirlenecek olup, Kullanıcı belirlenen platforma kimliğinde yer alan bilgiler ile giriş yapacaktır. POPİLE, Görüntülü Görüşme yapılacak platformu değiştirme hakkını saklı tutar.


6.5. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile yapacağı görüşmenin içeriğine dikkat etmek zorundadır. Görüntülü Görüşme sırasında görüşmeyi gerçekleştiren taraflar arasında özel hayata ilişkin konuşmaların yer almasına izin verilmeyecektir. Kullanıcı ayrıca Görüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile bir anlaşma yapmayacağını veya başkaca ticari amaçlar ile Tanınmış Kişi ile iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6.Kullanıcı, talep ettiği ve onaylanan Görüntülü Görüşme’ler için görüşmeye en az 48 (kırk sekiz) saat kala ücret iadesi talep edebileceğini, son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen iade taleplerinin POPİLE tarafından dikkate alınmayacağını kabul ,beyan ve taahhüt eder.


6.7.Kullanıcı, kendisine iletilen ekran/fotoğraf görüntüsünü farklı bir platformda kullanırken görüntüde yer alan POPİLE logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder. POPİLE’nin usulsüz ve uygunsuz kullanılan içeriklere karşı hukuki hakları saklıdır.


6.8.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin şartları veya işbu Sözleşme’den kaynaklı herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde POPILE‘nin hakları saklıdır.


6.9.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında, Tanınmış Kişi’yi rahatsız eden bir durum yaşanırsa görüşmenin sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Görüşme sırasında, Tanınmış Kişi’ye yöneltilecek onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilirse, görüşme sonlandırılabilecektir. POPİLE iki tarafı bir araya getiren bir altyapı sunmakla görevli olduğundan söz konusu konuşma içeriğinden POPİLE sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı bu kapsamdaki isnatlardan tamamen kendisinin veya Tanınmış Kişi‘nin sorumlu olacağını, POPILE’yi taraf olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.10. Kullanıcı, Tanınmış Kişi‘nin Görüntülü Görüşme rezervasyonunu yalnızca geçerli sebepler dahilinde iptal edebileceğini kabul eder. Bu durumda Kullanıcı, POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlar doğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet ile değiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.


6.11.Kullanıcı, Görüşme videolarının telif haklarının tamamının POPİLE’ye ait olduğunu,. POPİLE videoları dilediği her platformda reklam, tanıtım vb. amaçlarla kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.12.Kullanıcı, Görüntülü Görüşme'ye, sipariş aşamasında belirttiği bilgiler dışında, POPİLE'nin haberi olmaksızın görüşmeye katılan diğer kişilerle ilgili olarak bu görüntülerin tanıtım ve reklam amaçlı kullanılması ile ilgili taleplerden POPİLE'nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. REKLAM VİDEOSU HİZMETİ VE ŞARTLARI


Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Reklam Videosu hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.1.Kullanıcı, işletmesini veya markasını tanıtmak adına POPILE bünyesindeki Tanınmış Kişi’lerden Reklam Video Hizmeti alabilir. Kullanıcı bu hizmet kapsamında Tanınmış Kişi’den sadece bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için talepte bulunabilir. İşbu maddeye aykırı her türlü davranış sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecek olup Popile’nin her türlü dava ve tazminat hakkı saklıdır.


7.2. Kullanıcı, İşbu Sözleşme kapsamındaki Reklam Video’larını, video iletildikten sonra, sosyal medya hesaplarında 6 ay (180 gün) bulundurabilir. Sosyal medya hesaplarında ve websitelerinde sponsorlu reklam olarak 1 ay (30 gün) süre ile kullanabilir. Kullanıcılar videoları 1 ay (30 gün) ‘ dan fazla sponsorlu reklam vererek kullanmak isterlerse, kullanacakları süre kadar POPİLE’nin belirlediği tutarda POPİLE’ye ek kullanım ödemesi yapacaktır.


7.3. Kullanıcı, Reklam Video‘larını kendisine verilen lisans hakkı uyarınca yalnızca ticari ve pazarlama amaçlı e-posta gönderimi, sosyal medya mecralarında paylaşım vb. şekillerde kullanabilir. Reklam Video içeriği hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel basın araçları üzerinden yayınlanamaz.


7.4.Kullanıcı işbu madde kapsamında Reklam Videosunu kullanırken, videolar üzerinde yer alan Popile logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder.


8. GENEL HÜKÜMLER


8.1. Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin üretmiş oldukları içerikleri hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel basın araçları üzerinden yayınlayamaz.


8.2.Kullanıcı, videolar ve sair içerikler üzerinde yer alan Popile logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder.


8.3.Kullanıcı, gönderme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla;

(a) Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini;

(b) Virüs, bozulmuş dosya, truva atı (trojan horse), iptal programcığı, fare kapanı (mouse trap) adı verilen bir çok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engeleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını;

(c) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını;

(d) Üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entellektüel haklarını ihlal etmeyeceğini, aksi durumda POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini ve bu bedelden imtina edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


8.4.Kullanıcı, POPİLE’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


8.5.Kullanıcı’nın POPİLE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan POPİLE’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


8.6.Kullanıcı, POPİLE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki POPİLE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, besteleri, şarkı sözlerini, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla POPİLE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.


8.7. Kullanıcı, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; POPİLE’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile POPİLE’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin POPİLE tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde Kullanıcı, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin POPİLE ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için POPİLE’ye veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


8.8.POPİLE’de, Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve her eylem Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. POPİLE’de Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.


8.9.Kullanıcı, POPİLE üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan sipariş işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile;

(a) POPİLE’nin kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması;

(b) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Kullanıcı’nın siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması;

(c) POPİLE tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


8.10.POPİLE, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (sms, e-posta vs.) Kullanıcı’ya gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.


8.11.POPİLE dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcı’ya bilgi vermeye gerek kalmaksızın “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Bu sebeplerle Kullanıcı’ların doğabilecek zararlarından POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.


8.12.Kullanıcılar’ın Satış işlemleri sırasında kimliklerinin en doğru şekilde tanımlanabilmesi için POPİLE, sms doğrulama, mail doğrulama, mobil imza doğrulama, e-imza doğrulama ve biyometrik kimlik doğruluma gibi doğrulama yöntemlerini kullanabilecektir. Kullanıcılar, POPİLE’nin kullanacağı doğrulama yöntemlerine uygun hareket edeceklerini, POPİLE tarafından talep edilmesi halinde doğrulama işlemleri kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri POPİLE’ye vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.13.POPİLE, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında bulunan yazılı, görsel veya videolu içerikler üzerinde hak sahibidir. Bu hakların kullanılmasının belli bir süre için Kullanıcı’ya verilmiş olması, POPİLE’nin ilgili içerikler üzerindeki hakkını zedeleyemeyeceği gibi, Kullanıcı’ya da FSEK ve SMK kapsamında herhangi bir hak vermez.9. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI


9.1.İşbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin bedeli, ödeme koşulları, özellikler, temel gereksinimler popile.com internet sitesinde belirtilmiştir. Kullanıcı yararlanmak istediği hizmetlerden ancak popile.com’da beyan edilen ücretleri, Site’de yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.


9.2.İşbu Sözleşme ile POPİLE, Kullanıcı tarafından bildirilen adresine hizmet ile ilgili faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.İşbu Sözleşme kapsamında POPİLE veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.


9.3.Kullanıcı Site’de beyan edilen ücretleri , Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde ödemesi karşılığında Hizmetler’den faydalanabilecektir.


9.4. POPİLE veya POPİLE tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini, hukuka ve mezvuata uygun olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla saklayabilecektir.

10. GİZLİLİK


10.1.Kullanıcı’ya ait elektronik kayıtlar gizli bilgidir. POPİLE, işbu Sözleşme süresi boyunca veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra ve ilgili bilgilerin hala kendisinde olması kaydı ile kanunla yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi durumu hariç; Kullanıcı’nın yetkilisi, temsilcisi, personeli ve Kullanıcı’nın paylaşılması için talimat verdiği kişiler hariç üçüncü kişilerle paylaşmaz.


10.2.Taraflar, gizli bilgilerin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde almayı taahhüt eder.


11.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1.Kullanıcı’nın paylaşmış olduğu bütün veriler Kişisel Veriler Politikamız kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın, POPILE ile paylaştığı her veri için açık bir şekilde rıza verdiği kabul olunur.


11.2.Kullanıcı’nın kayıt veya sipariş sırasında POPİLE’ye vermiş olduğunu veriler kişisel verilerin korunması politikamız kapsamında işlenir ve bu veriler, metin, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, grafik vb.den oluşur. Kullanıcı aynı zamanda videoları hediye etmeyi istemesi halinde üçüncü taraflarla ilgili verileri POPILE ile paylaşabilmektedir.


11.3.Kullanıcı’nın POPILE ile paylaşmış olduğu veriler ile ilgili sorumluluk Kullanıcı’dadır. Kullanıcı üçüncü kişilere dair paylaştıkları veriler ile ilgili gerekli izinleri aldığını ve POPILE’nin bu konuda idari bir yaptırma veya yasal bir sürece dahil olması halinde tüm sorumluluğu ve zararı üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4.POPİLE tarafından, verilerinizin POPİLE veya diğer Kullanıcı’lara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgileriniz tamamen veya kısmen yayından kaldırılabilir. POPİLE ile paylaştığınız bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir, Tanınmış Kişi’ler ile paylaşılabilir, referans gösterilebilir. POPİLE web sayfasında kullanıcı bilgilerine ilişkin anonimleştirme veya maskeleme yapabilir.

12. ÜCRETLER

12.1.POPİLE tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili ücretler “popile.com” websitesinde ve mobil uygulamasında belirtilmiştir. Ücretler ve ücret değişiklikleri, POPİLE tarafından website ve mobil uygulamada ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

12.2.POPİLE, satış sözleşmeleri kapsamında hizmetlere ilişkin, kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Komisyon ilan edilen fiyata dahildir ve POPİLE zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12.3. Sipariş verilen videoların POPİLE’ye ödenen ücretleri ancak sipariş verilen videonun hazırlanamayacağı durumlarda , POPİLE tarafından 5-7 iş günü içerisinde alıcıya iade edilir, iade tutarlarının hesaba yansıma süresi kullanılan bankaya göre değişiliklik gösterebilir.


13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI


13.1.POPİLE web sayfasındaki tüm içerikler, eğitimler, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları POPİLE’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. POPİLE’nin ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya POPİLE’de hizmetlerden yararlanılması kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ ye konu eserleri, sair teknolojiler ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsil ve umuma iletim haklarını, “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki mali ve manevi hakları kullanma yetkisini, bunları üçüncü kişilere devrini de kapsar şekilde herhangi bir yer süre, mecra, muhteva ve sayı sınırlaması olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere münhasıran sadece POPİLE’de yayınlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


13.2. POPİLE’nin “popile.com” web sayfasında yer alan veya POPİLE tarafından paylaşılan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında veya mobil uygulamalarda izinsiz olarak kullanılamaz. POPİLE’de paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet, gerek sosyal medya gerekse de diğer yollarla POPİLE’nin izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılması halinde POPİLE’nin hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 katına kadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.


13.3. POPİLE’de yayınlanan eserler dahil olmak üzere POPİLE’de yer alan telif hakkına ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkın ihlali durumunda, ihlal eden gerçek veya tüzel kişi ihlal edilmesi halinde oluşan veya oluşabilecek zararın üç katı tazminatı POPİLE’ye ödemekle yükümlüdür.


13.4.Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler ve daha sonrasında Sözleşme sürecinde POPILE tarafından belirtilecek hizmetler kapsamındaki fotoğraf, video vb. içeriklerin POPILE tarafından alınabileceğini, ilgili görsel, video ve sair kayıtların eğitsel, bilimsel, pazarlamasal ve sosyal medya içeriklerinin oluşturulması kapsamında POPILE tarafından kullanılabileceğini, bu kullanımlarına ilişkin kişisel veri iznini verdiğini, İlgili görsellerin veya içeriklerin kullanımıyla alakalı kullanım hakkı, telif ücreti ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir nam altında bir hak talep etmeyeceğini, yine bu görsellerin veya içeriklerin tamamının veya bir kısmının veya değiştirilmiş suretlerinin gerek görsel, gerek ise de internet ortamında, baskılı olarak veya başka teknik usullerde alenen, herhangi bir ticari amaçla veya sosyal amaçla POPILE tarafından süresiz ve sınırsız olarak kullanılabileceğini ve yine tüm bu görsellerin veya içeriklerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz başta olmak üzere tüm mali hakları ile manevi haklarının kullanım hakkının POPILE’ye ait olduğunu, gerekmesi halinde yasal olarak tüm belge ve devirleri gerçekleştireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.


14. SORUMLULUKLAR


14.1.Site üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Site’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Site altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Site’ye yetkisiz bağlanılması ve Site’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek POPİLE gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Site’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı POPİLE ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile POPİLE‘den herhangi bir talepte bulunmayacağını, POPİLE‘ye yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.


14.2.POPİLE, Site üzerinden sağlanan Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda POPİLE‘ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, POPİLE’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


15. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI


15.1.İşbu Sözleşme ile Site kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler, POPİLE tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın, orjinal haliyle sunulmakta olup, bu kapsamda POPİLE’nin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, POPİLE’nin ayrıca Hizmetler ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını kabul ,beyan ve taahhüt eder.


15.2.POPİLE , Kullanıcı verilerini koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.


15.3.Kullanıcı, Site üzerinden POPİLE’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


15.4.Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Hizmetler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


15.5.POPİLE, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai vb. zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan kalemler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir şekilde sorumlu değildir.


16. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI


16.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı‘ların Site'den hizmet almaya başladıkları anda kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. POPİLE, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılarının Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen kullanıcılar, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, işbu sözleşme kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, POPİLE iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.


16.2.POPİLE yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın önceden bildirmeksizin istediği zaman Sözleşme‘yi fesih hakkına sahiptir. Kullanıcı, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği POPİLE tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden, borçlarından gerek POPİLE’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.


17. MÜCBİR SEBEPLER


POPİLE’nin kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. POPİLE mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, POPİLE’nin mücbir sebebin ortaya çıkmasından önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme‘nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir. Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, POPİLE lehine olan hükümler uygulama alanı bulacaktır.


19. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


POPİLE dilediği zaman “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


20. TEBLİGAT/ BİLDİRİM


İşbu Sözleşme ile Taraflar‘a gönderilecek olan tüm bildirimler, POPİLE’nin bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.21. BÖLÜNEBİLİRLİK


Kullanıcılar ve işbu sözleşme kapsamında kalan kişiler, işbu Sözleşme‘nin herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Sözleşme kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


22. DELİL SÖZLEŞMESİ


Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda POPİLE’nin defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulaması içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

23. YÜRÜRLÜK


23.1.Kullanıcı işbu Sözleşme’yi “popile.com” web sitesinin veya mobil uygulamanın bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, POPİLE tarafından yapılacak tüm düzenlemelere ve değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.


23.2.Kullanıcı, Sözleşme’nin güncel halini her zaman POPİLE’de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. POPİLE gerekli görür ise, POPİLE tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı’nın sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ile ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Kullanıcı, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.


23.3.Kullanıcı, işbu Sözleşme ile POPİLE’de sunulan tüm sözleşmeleri, ekleri ve protokolleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


24. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya POPİLE tarafından Kullanıcı’ya verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.