Kullanım Koşulları

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

POPİLE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Popile, kullanıcıların tanınmış kişilerden talepleri doğrultusunda videolar alabildiği, tanınmışkişilerle görüntülü görüşmeler yapabildiği, kullanıcıların markalarını ve işletmelerini tanınmışkişilerin videolarıyla tanıtabildiği ve kurumsal kullanıcıların tanınmış kişilerden sipariş ettiklerivideolarla pazarlama yapabildikleri bir platformdur. İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile POPILE arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek adına hazırlanmıştır.

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),
ACARLAR MAHALLESİ ŞENKAYA ÇIKMAZI SK. ACR LOFT Apt. NO: 2/26 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde mukim, 0732161046700001 MERSİS no.lu POPİLE MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ve “popile.com” web sayfası veya mobil uygulaması (Bundan böyle “POPİLE” olarakanılacaktır.) ile POPILE üzerinden tanınmış kişilerin kişiye özel video hizmetini (“Kişiye Özel Video“), tanınmış kişilerle belirli şartlar doğrultusunda video konferans görüşmeleri yapılmasıhizmetini (“Görüntülü Görüşme“) veya tanınmış kişilerin ticari işletmeleri tanıtacağı özel videohizmetini (“Reklam Videosu”) ve POPILE’nin web sayfasında veya mobil uygulamasında sunacağıdiğer hizmetleri satın almak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”, veya “Alıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. POPİLE, Kullanıcılar’ın tanınmış kişilerden (“Tanınmış Kişi”) çeşitli kriterlere tabi olaraktalep ettikleri videoları , Tanınmış Kişi’ler ile gerçekleşen görüşmelerin (Görüntülü Görüşme)detayları işbu Sözleşme ve/veya popile.com’da (“Site”) belirtilen hizmetler (Hizmetler) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. 2.2. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm vekoşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru vebeyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ileKullanıcı, Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabuletmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. POPİLE’nin yaptığı özel kampanyalar satın alma sayfasında gösterilecektir. İşbu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kullanıcı, işbusözleşmeden sonra ek protokollerle işbu sözleşmede yer almayan yeni hizmetleri satın alabilir.

2.3. POPİLE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve Taraflar‘ın hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbuSözleşme, Kullanıcı’lar ile yasal şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2.4. POPİLE kullanımına ilişkin kurallar, koşullar ve şartname belgeleri, işbu Sözleşme’nin bir ekive ayrılmaz bir parçası olacak ve burada belirtilen hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tam kapsamını oluşturacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KABULÜNE İLİŞKİN TAAHHÜT

3.1. POPİLE’nin sağladığı hizmetleri kullanmakla işbu Sözleşme’ye taraf olursunuz. Bağlıolduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşme’deyazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşmekonusu “popile.com” web sitesi ve mobil uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler vetaraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşme’de talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

3.2. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeden önce, www.popile.com bağlantısındanulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyupincelediğini,şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini vesözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

4. TARAFLAR‘ IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmayı ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifayahukuken yetkili olduğunu, POPİLE’ye verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri andageçerli olduğunu, bunlardan meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlüdeğişikliği derhal POPİLE’ye bildireceğini, mevzu hukuka uygun hareket edeceğini, işbuSözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

4.2. Kullanıcı, doğru, kesin, güncel bilgiler vermeyi, üçüncü bir kişi adına sipariş verilmesihalinde; Tanınmış Kişi’nin videolarda belirtmesini istediği mesaj, videonun veya içeriğintarafına ilişkin bilgiler ve Site’de gerekli görülen tüm alanlar veya bilgiler hakkında doğru bilgivermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, POPILE’de verdiği sipariş ile TanınmışKişi’lerin videolarındaki içerikler arasında farklılıklar olabileceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

4.3. İşbu Sözleşme; Kullanıcı’ya, Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, POPILE’ye, Tanınmış Kişi’ye veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya POPILE’niniçeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Kullanıcı, POPILE‘nin vediğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi kabul, beyan vetaahhüt eder.

4.4. POPILE üzerinden her türlü işlemin yapılmasında 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunmasışartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmeden işlemlerin yapılması durumunda Kullanıcı tümzararlarını karşılayacağı gibi, reşit olmayan veya 18 yaş altında olan Kullanıcıların yaptığıişlemlerde ödeme alan veya yapan kişi sorumlu kabul edilecektir.

4.5. Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte POPILE’de yer alan diğer sözleşmeleri ve protokolleri de kabul ettiğini, POPILE’nin güncellenecek olan sözleşmelerini, protokollerini ve eklerini de kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, POPILE’ye ve dolayısıyla Tanınmış Kişi’ye ileteceği taleplerde yasalara uygun birşekilde davranacağını, suç oluşturabilecek eylemlerden kaçınacağını, ticari taleplerine ilişkin isehaksız rekabet teşkil edebilecek veyahut kanunlara aykırı taleplerinden bizzat sorumlu olacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, içeriklere ilişkin özgürce taleplerde bulunabileceği gibi, bu taleplerinde özgünlüğedikkat etmeyi, üçüncü kişilerin haklarına halel getirmemeyi, kanunlara uygun olmayı; POPILE kurallarıyla bağdaşmayan ifadeler olması durumunda ise içeriklerin POPILE tarafındandeğiştirilebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin videolarına ilişkin kötüniyetli veyahut Tanınmış Kişi ilePOPILE’nin toplum nezdindeki itibarını sarsabilecek veyahut benzeri eylemlerde bulunamaz.

4.9. Kullanıcı sipariş etmiş olduğu veya teslim almış olduğu videoların sahibi olmayıp, yapmışolduğu ödeme ilgili videoların belirli süreliğine Kullanıcı’ya lisansın kiralanmasına ilişkindir. Bu kapsamda Kullanıcı, POPILE tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin, içeriklere ilişkinveyahut videolara ilişkin belirli bir bedel karşılığında, belirli bir süre boyunca ve işbu Sözleşmekuralları kapsamında lisans kiralaması yapmaktadır.

4.10. Kullanıcı, üçüncü şahsın gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir taleptebulunmayacağını, aksi durumda tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

5. KİŞİYE ÖZEL VİDEO HİZMETİ VE ŞARTLARI

Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Kişiye Özel Video hizmetine ilişkin aşağıdaki şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın ödemesini gerçekleştirdiği Kişiye Özel Video siparişine ilişkinKullanıcı aşağıda yer alan koşulları, sözleşme hükümlerini, ek protokolleri kabul beyan vetaahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, Kişiye Özel Video’nun asla POPILE logosu olmadan paylaşılamayacağını ve dahasonrasında da ticari saiklerle paylaşılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirdeKullanıcı, tacir olarak addedileceğini ve POPILE’nin ticari anlamda markalar için belirlediğiücret tarifesi üzerinden hak talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kişiye Özel Video’nun teslimi ile ilgili oluşabilecek aksaklıkların neticesinde Kullanıcı, siparişin üzerinden en az 7 gün geçmesi halinde POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlardoğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet iledeğiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.

5.4. Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun , Kullanıcı tarafından revizesi talep edilirse vetalep POPİLE tarafından onaylanırsa teslim süresi 7 gün olacaktır . İşbu madde ile teslimatsüresinde olacak ve olası gecikmelerden POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.

5.5. Kullanıcı tarafından tercih edilen Hızlı Teslimat seçeneği ile oluşturulmuş olan video talepleri ,48 (kırksekiz) saat içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre içerisinde iletilemeyen Kişiye Özel Video’lar için Kullanıcı ödediği tüm miktarı POPİLE’den iade talep etme, POPİLE’ninbelirleyeceği koşullarda normal teslimat seçenekli siparişe çevirme veya farklı bir TanınmışKişi’den Kişiye Özel Video isteme hakkına sahiptir.

5.6. Siparişi verilen Kişiye Özel Video’ların onayı, Kullanıcı tarafından siparişin oluşturulması ve Kullanıcı’ya talep onay mailinin veya sms’nin iletilmesinin ardından gerçekleşmiş olur. Kişiye Özel Video’ların teslim süresi talep onay bilgilendirmesinin ardından başlamış sayılacaktır.

5.7. Kullanıcı, Kişiye Özel Video’ların görüntü, ses ve diğer unsurların kalitesinden POPILE’ninsorumlu olamayacağını, ilgili hususun Tanınmış Kişi’nin kullandığı cihaz kapsamındadeğerlendirileceğini kabul,beyan ve taahüt eder. POPİLE’nin söz konusu unsurlara birmüdahalesi mümkün olmayacaktır.

5.8. Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve onaylanan Kişiye Özel Video’ların iptal ve iadesi ancakteslim süresinin aşılması halinde gerçekleşecektir. Kullanıcı bunun haricinde iptal ve iade talepetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı tarafından sipariş verilen ve Kullanıcı’ya iletilen Kişiye Özel Video’nun ücret iadesiancak Kullanıcı‘nın iade talebi POPİLE tarafından onaylandığı takdirde mümkündür.

6. GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HİZMETİ VE ŞARTLARI

Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin aşağıdaki şartlarıkabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen hükümler ile Tanınmış Kişi ile oluşturduğusipariş doğrultusunda Görüntülü Görüşme gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı, GörüntülüGörüşme sırasında her ne sebeple olursa olsun ekran video kaydı almayacağını, kendisinePOPİLE tarafından iletilen görüşme sırasında çekilmiş bir adet ekran/fotoğraf görüntüsünüPOPİLE logosu olmadan paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı siparişini oluşturduğunda kendisine görüşme saati iletilecek olup, POPİLE sözkonusu Görüntülü Görüşme saatini değiştirme hakkını ve görüşmeyi iptal etme hakkını saklıtutar.

6.3. İşbu Sözleşme ile, yapılacak Görüntülü Görüşme’ler esnasında POPİLE tarafındangörevlendirilmiş olan bir adet moderatör yer alacaktır. Moderatör, görüşmeyi yönetmeklegörevli olup görüşme sırasında yaşanacak uygunsuz bir durum sonrasında yönetmiş olduğugörüşmeyi sonlandırabilir. Görüntülü Görüşme esnasında yaşanabilecek olan teknikaksaklıklardan POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.

6.4. Görüntülü Görüşme’nin yapılacağı platform POPİLE tarafından belirlenecek olup, Kullanıcıbelirlenen platforma kimliğinde yer alan bilgiler ile giriş yapacaktır. POPİLE, GörüntülüGörüşme yapılacak platformu değiştirme hakkını saklı tutar.

6.5. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile yapacağı görüşmenin içeriğinedikkat etmek zorundadır. Görüntülü Görüşme sırasında görüşmeyi gerçekleştiren taraflararasında özel hayata ilişkin konuşmaların yer almasına izin verilmeyecektir. Kullanıcı ayrıcaGörüntülü Görüşme sırasında Tanınmış Kişi ile bir anlaşma yapmayacağını veya başkaca ticariamaçlar ile Tanınmış Kişi ile iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, talep ettiği ve onaylanan Görüntülü Görüşme’ler için görüşmeye son 48(kırk sekiz) saat kala ücret iadesi talep edebileceğini, son 48 saat içerisinde gerçekleştirmiş olduğu iadetaleplerinin POPİLE tarafından dikkate alınmayacağını kabul ,beyan ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, kendisine iletilen ekran/fotoğraf görüntüsünü farklı bir platformda kullanırkengörüntüde yer alan POPİLE logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder. POPİLE’nin usulsüz ve uygunsuz kullanılan içeriklere karşı hukuki hakları saklıdır.

6.8. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme hizmetine ilişkin şartları veya işbu Sözleşme’den kaynaklıherhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde POPILE‘nin hakları saklıdır.

6.9. Kullanıcı, Görüntülü Görüşme sırasında, Tanınmış Kişi’ yi rahatsız eden bir durum yaşanırsagörüşmenin sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Görüşme sırasında, TanınmışKişi’ye yöneltilecek onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veyaolgu isnat edilirse, görüşme sonlandırılabilecektir. POPİLE iki tarafı bir araya getiren bir altyapısunmakla görevli olduğundan söz konusu konuşma içeriğinden POPİLE sorumlututulamayacaktır. Kullanıcı bu kapsamdaki isnatlardan tamamen kendisinin veya TanınmışKişi‘nin sorumlu olacağını, POPILE’yi taraf olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

6.10. Kullanıcı, Tanınmış Kişi‘nin Görüntülü Görüşme rezervasyonunu yalnızca geçerli sebeplerdahilinde iptal edebileceğini, bu durumda Kullanıcı, POPILE’nin kendisine sunduğu opsiyonlardoğrultusunda beklemeye devam edebilir, satın almış olduğu hizmeti başka bir hizmet iledeğiştirebilir veya POPİLE’nin belirleyeceği koşullarda iade isteyebilir.

6.11. Kullanıcı, Görüşme videolarının telif haklarının tamamının POPİLE’ye ait olduğunu,.POPİLE videoları dilediği her platformda reklam, tanıtım vb. amaçlarla kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. REKLAM VİDEOSU HİZMETİ VE ŞARTLARI

Kullanıcı, Tanınmış Kişi ile yapılacak Reklam Videosu hizmetine ilişkin aşağıdaki şartlarıkabul, beyan ve taahhüt eder.

7.1. Kullanıcı, işletmesini veya markasını tanıtmak adına POPILE bünyesindeki TanınmışKişi’lerden Reklam Video Hizmeti alabilir. Kullanıcı bu hizmet kapsamında Tanınmış Kişi’densadece bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için talepte bulunabilir. İşbu maddeye aykırı her türlüdavranış sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecek olup Popile’nin her türlü dava vetazminat hakkı saklıdır.

7.2. Kullanıcı, İşbu Sözleşme kapsamındaki Reklam Video‘larını, sosyal medya hesaplarında vewebsitelerinde sponsorlu reklam olarak, video iletildikten sonra, 1 ay (30 gün) süre ilekullanalabilir. Kullanıcılar videoları 1 ay (30 gün) ‘ dan fazla kullanmak isterlersekullanacakları süre kadar POPİLE’nin belirlediği tutarda POPİLE’ye ek kullanım ödemesiyapacaktır.

7.3. Kullanıcı, Reklam Video‘larını kendisine verilen lisans hakkı uyarınca yalnızca ticari vepazarlama amaçlı e-posta gönderimi, sosyal medya mecralarında paylaşım vb. şekillerdekullanabilir. Reklam Video içeriği hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi gelenekselbasın araçları üzerinden yayınlanamaz.

7.4. Kullanıcı işbu madde kapsamında Reklam Videosunu kullanırken, videolar üzerinde yer alanPopile logosunu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecekşekilde başka bir işaretle kaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağınıtaahhüt eder.

8. GENEL HÜKÜMLER8.1. Kullanıcı, Tanınmış Kişi’lerin üretmiş oldukları içerikleri hiçbir şekilde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel basın araçları üzerinden yayınlayamaz.

8.2. Kullanıcı, videolar ve sair içerikler üzerinde yer alan Popile logosunu hiçbir şekildedeğiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini, görünmesini engelleyecek şekilde başka bir işaretlekaplamayacağını, Popile markasını usulsüz olarak kullanmayacağını taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı, gönderme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla;

(a) Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi biryasayı çiğnemeyeceğini;

(b) Virüs, bozulmuş dosya, truva atı (trojan horse), iptal programcığı, fare kapanı (mouse trap) adı verilen bir çok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engeleyen girişim ya da yazılımgibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını;

(c) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını;

(d) Üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entellektüelhaklarını ihlal etmeyeceğini, aksi durumda POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardandoğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedeliniödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini ve bu bedeldenimtina edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4. Kullanıcı, POPİLE’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’ninkapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiyedevredemez.

8.5. Kullanıcı’nın POPİLE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıklarısisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerinbilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’larınsorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarındandolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardanPOPİLE’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.6. Kullanıcı, POPİLE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki POPİLE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, besteleri, şarkısözlerini, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleriçoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ilegerekse de başka yollarla POPİLE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, POPİLE’ye yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumluolduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, kabul ve taahhütetmektedir.

8.7. Kullanıcı, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasınıveya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle vegerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresiniüçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasınıntamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; POPİLE’nin kullanıcı adı ve şifre kullanımındandoğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile POPİLE’ye giriş ve bağlantı ile kullanımkayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin POPİLE tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynışekilde Kullanıcı, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin POPİLE ve/veya bağlantılıkurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlıfaaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğinive bunun için POPİLE’ye veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir taleptebulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.8. POPİLE’de, Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve her eylem Kullanıcı tarafından yapılmışsayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. POPİLE’de Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı varsayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait birirade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.

8.9. Kullanıcı, POPİLE üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan sipariş işlemlerinden dolayıoluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile;

(a) POPİLE’nin kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması;

(b) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Kullanıcı’nın siteye giremeyecek şekilde sorunyaşatması;

(c) POPİLE tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.10. POPİLE, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağıbildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (sms, e-posta vs.) Kullanıcı’yagönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

8.11. POPİLE dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcı’ya bilgi vermeye gerekkalmaksızın “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerinideğiştirebileceği gibi, “popile.com” web sitesinde/sayfalarında sunulan hizmetleri kısmen veyatamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Bu sebeplerleKullanıcı’ların doğabilecek zararlarından POPİLE sorumlu tutulmayacaktır.

8.12. Kullanıcılar’ın Satış işlemleri sırasında kimliklerinin en doğru şekilde tanımlanabilmesi içinPOPİLE, sms doğrulama, mail doğrulama, mobil imza doğrulama, e-imza doğrulama vebiyometrik kimlik doğruluma gibi doğrulama yöntemlerini kullanabilecektir. Kullanıcılar, POPİLE’nin kullanacağı doğrulama yöntemlerine uygun hareket edeceklerini, POPİLE tarafından talep edilmesi halinde doğrulama işlemleri kapsamında gerekli bilgi ve belgeleriPOPİLE’ye vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. POPİLE, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında bulunan yazılı, görselveya videolu içerikler üzerinde hak sahibidir. Bu hakların kullanılmasının belli bir süre içinKullanıcı’ya verilmiş olması, POPİLE’nin ilgili içerikler üzerindeki hakkını zedeleyemeyeceği gibi, Kullanıcı’ya da FSEK ve SMK kapsamında herhangi bir hak vermez.

9. HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

9.1. İşbu Sözleşme’ye konu hizmetlerin bedeli, ödeme koşulları, özellikler, temel gereksinimlerpopile.com internet sitesinde belirtilmiştir. Kullanıcı yararlanmak istediği hizmetlerden ancakpopile.com’da beyan edilen ücretleri, Site’de yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesikarşılığında faydalanabilecektir.

9.2. İşbu Sözleşme ile POPİLE, Kullanıcı tarafından bildirilen adresine hizmet ile ilgili faturayıiletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.İşbuSözleşme kapsamında POPİLE veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişilerüyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemelerigerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

9.3. Kullanıcı Site’de beyan edilen ücretleri , Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerineuygun bir şekilde ödemesi karşılığında Hizmetler’den faydalanabilecektir.

9.4. POPİLE veya POPİLE tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkinişlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nınkredi kartı ve ödeme bilgilerini, hukuka ve mezvuata uygun olarak, Veri Sorumlusu sıfatıylasaklayabilecektir.

10. GİZLİLİK10.1. Kullanıcı’ya ait elektronik kayıtlar gizli bilgidir. POPİLE, işbu Sözleşme süresi boyunca veyaişbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra ve ilgili bilgilerin halakendisinde olması kaydı ile kanunla yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi durumu hariç; Kullanıcı’nın yetkilisi, temsilcisi, personeli ve Kullanıcı’nın paylaşılması için talimat verdiğikişiler hariç üçüncü kişilerle paylaşmaz.

10.2. Taraflar, gizli bilgilerin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmeninhükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemikendi bünyesinde almayı taahhüt eder.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI11.1. Kullanıcı’nın paylaşmış olduğu bütün veriler Kişisel Veriler Politikamız kapsamındadeğerlendirilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın, POPILE ile paylaştığı her veri için açık bir şekilderıza verdiği kabul olunur.

11.2. Kullanıcı’nın kayıt veya sipariş sırasında POPİLE’ye vermiş olduğunu veriler kişisel verilerinkorunması politikamız kapsamında işlenir ve bu veriler, metin, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, grafik vb.den oluşur. Kullanıcı aynı zamanda videoları hediye etmeyi istemesi halindeüçüncü taraflarla ilgili verileri POPILE ile paylaşabilmektedir.

11.3. Kullanıcı’nın POPILE ile paylaşmış olduğu veriler ile ilgili sorumluluk Kullanıcı’dadır. Kullanıcı üçüncü kişilere dair paylaştıkları veriler ile ilgili gerekli izinleri aldığını vePOPILE’nin bu konuda idari bir yaptırma veya yasal bir sürece dahil olması halinde tümsorumluluğu ve zararı üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.11.4. POPİLE tarafından, verilerinizin POPİLE veya diğer Kullanıcı’lara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgileriniz tamamen veya kısmen yayından kaldırılabilir. POPİLE ile paylaştığınız bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir, Tanınmış Kişi’ler ile paylaşılabilir, referans gösterilebilir. POPİLE web sayfasında kullanıcı bilgilerine ilişkin anonimleştirme veya maskeleme yapabilir.12. ÜCRETLER12.1. POPİLE tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili ücretler “popile.com” websitesinde ve mobil uygulamasında belirtilmiştir. Ücretler ve ücret değişiklikleri, POPİLE tarafından website ve mobil uygulamada ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.12.2. POPİLE , satış sözleşmeleri kapsamında hizmetlere ilişkin, kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Komisyon ilan edilen fiyata dahildir ve POPİLE zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12.3. Sipariş verilen videoların POPİLE’ye ödenen ücretleri ancak sipariş verilen videonun hazırlanamayacağı durumlarda , POPİLE tarafından 5-7 iş günü içerisinde alıcıya iade edilir, iade tutarlarının hesaba yansıma süresi kullanılan bankaya göre değişiliklik gösterebilir.

13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

13.1. POPİLE web sayfasındaki tüm içerikler, eğitimler, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları POPİLE’ye ait olup, ulusalve uluslararası hukukun koruması altındadır. POPİLE’nin ücretli veya ücretsiz bir şekildeziyaret edilmesi veya POPİLE’de hizmetlerden yararlanılması kullanıcıya söz konusu fikrimülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ ye konu eserleri, sairteknolojiler ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsilve umuma iletim haklarını, “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki mali ve manevi hakları kullanma yetkisini, bunlarıüçüncü kişilere devrini de kapsar şekilde herhangi bir yer süre, mecra, muhteva ve sayısınırlaması olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere münhasıran sadecePOPİLE’de yayınlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. POPİLE’nin “popile.com” web sayfasında yer alan veya POPİLE tarafından paylaşılanbilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veyaaktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında veya mobil uygulamalarda izinsizolarak kullanılamaz. POPİLE’de paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet, gerek sosyalmedya gerekse de diğer yollarla POPİLE’nin izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılmasıhalinde POPİLE’nin hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 katınakadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.

13.3. POPİLE’de yayınlanan eserler dahil olmak üzere POPİLE’de yer alan telif hakkına ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkın ihlali durumunda, ihlal eden gerçek veya tüzel kişi ihlal edilmesihalinde oluşan veya oluşabilecek zararın üç katı tazminatı POPİLE’ye ödemekle yükümlüdür.

13.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler ve daha sonrasında Sözleşme sürecindePOPILE tarafından belirtilecek hizmetler kapsamındaki fotoğraf, video vb. içeriklerin POPILE tarafından alınabileceğini, ilgili görsel, video ve sair kayıtların eğitsel, bilimsel, pazarlamasal vesosyal medya içeriklerinin oluşturulması kapsamında POPILE tarafından kullanılabileceğini, bukullanımlarına ilişkin kişisel veri iznini verdiğini, İlgili görsellerin veya içeriklerin kullanımıylaalakalı kullanım hakkı, telif ücreti ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir nam altında birhak talep etmeyeceğini, yine bu görsellerin veya içeriklerin tamamının veya bir kısmının veyadeğiştirilmiş suretlerinin gerek görsel, gerek ise de internet ortamında, baskılı olarak veya başkateknik usullerde alenen, herhangi bir ticari amaçla veya sosyal amaçla POPILE tarafındansüresiz ve sınırsız olarak kullanılabileceğini ve yine tüm bu görsellerin veya içeriklerin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz başta olmak üzere tüm mali hakları ile manevihaklarının kullanım hakkının POPILE’ye ait olduğunu, gerekmesi halinde yasal olarak tümbelge ve devirleri gerçekleştireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. SORUMLULUKLAR14.1. Site üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Site’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerineuyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Site altyapısına makul olmayan veorantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Site’ye yetkisiz bağlanılması veSite’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek POPİLE gerekse de üçüncü kişilerinuğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Site’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı POPİLE ve üçüncü şahıslarınuğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile POPİLE‘denherhangi bir talepte bulunmayacağını, POPİLE‘ye yöneltilebilecek olası talep ve zararlarınderhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

14.2. POPİLE , Site üzerinden sağlanan Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanunaaykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncükişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamdaPOPİLE‘ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, POPİLE’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI15.1. İşbu Sözleşme ile Site kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler, POPİLE tarafındanhiçbir değişiklik yapılmaksızın, orjinal haliyle sunulmakta olup, bu kapsamda POPİLE’nin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi birsorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, POPİLE’nin ayrıca Hizmetler ve diğerKullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını kabul ,beyan ve taahhüt eder.

15.2. POPİLE , Kullanıcı verilerini koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır ancak kendisine aitbilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucuKullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılmasıhalinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

15.3. Kullanıcı, Site üzerinden POPİLE’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veyaportallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilereyönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linklervasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veyabunların içeriği hakkında POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyaneder.

15.4. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Hizmetler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüdeilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve sözkonusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda POPİLE’nin herhangi bir sorumluluğununbulunmadığını kabul eder.

15.5. POPİLE, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai vb. zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan kalemlerdahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

16. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI

16.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı‘ların Site'den hizmet almaya başladıkları anda kendiliğindenyürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. POPİLE, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılarının Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilenkullanıcılar, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarlasınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, işbu sözleşme kapsamında hala sorumludurve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, POPİLE iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

16.2. POPİLE yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın öncedenbildirmeksizin istediği zaman Sözleşme‘yi fesih hakkına sahiptir. Kullanıcı, üyeliğini tek taraflıolarak iptal etse veya üyeliği POPİLE tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, buiptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden, borçlarından gerekPOPİLE’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumluolacaktır.

17. MÜCBİR SEBEPLER

POPİLE’nin kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve taraflarınişbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici öncedentahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hackingsaldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. POPİLE mücbir sebep yüzündenyükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, POPİLE’nin mücbir sebebin ortaya çıkmasından önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıkalacaktır.

18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme‘nin gerikalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir. Sözleşme hükümleri arasında çelişki olmasıhalinde, POPİLE lehine olan hükümler uygulama alanı bulacaktır.

19. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

POPİLE dilediği zaman “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında sunulanhizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulamasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerliolacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

20. TEBLİGAT/ BİLDİRİM

İşbu Sözleşme ile Taraflar‘a gönderilecek olan tüm bildirimler, POPİLE’nin bilinen e-posta adresive Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üyeolurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılıolarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağınıkabul eder.

21. BÖLÜNEBİLİRLİK

Kullanıcılar ve işbu sözleşme kapsamında kalan kişiler, işbu Sözleşme‘nin herhangi birhükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesihalinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlüktekihükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Sözleşme kapsamındaki diğer hükümlerinyürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

22. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardaPOPİLE’nin defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, “popile.com” web sitesi/sayfalarında ve mobil uygulaması içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı HukukMuhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itirazetmeyeceğini kabul eder.

23. YÜRÜRLÜK

23.1. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi “popile.com” web sitesinin veya mobil uygulamanın bulunduğudijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikteüyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, POPİLE tarafındanyapılacak tüm düzenlemelere ve değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhütetmiştir.

23.2. Kullanıcı, Sözleşme’nin güncel halini her zaman POPİLE’de bulabilir ve meydana getirilengüncellemeleri okuyabilir. POPİLE gerekli görür ise, POPİLE tarafından sunulacakhizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı’nın sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ile ilgilibutonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Kullanıcı, Sözleşmekoşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ilerisürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlüktenkalktığını ileri süremez.

23.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile POPİLE’de sunulan tüm sözleşmeleri, ekleri ve protokollerikabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

24. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya POPİLE tarafından Kullanıcı’ya verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarınçözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

...

...

...

...

...